A kérdőív kitöltője:
A kitöltés helye (tartomány, város):
A kitöltés dátuma:
 
Kérem, hogy az anya és az apa adatait is töltse ki!
1. Hol született (ország)?
2. Mióta él Németországban (évszám)?
3. Mi az anyanyelve?

A 4.-5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől!

4. Mennyire tud magyarul beszélni a nem magyar anyanyelvű szülő?

5. Tud magyarul írni és/vagy olvasni a nem magyar anyanyelvű szülő?
6. Milyen idegen nyelve(ke)t beszél?
7. Milyen nyelve(ke)n beszél a házastársával?
8. Milyen nyelve(ke)n beszél a gyermeké(i)vel?
9. Milyen nyelve(ke)n végezte az iskoláit?
Általános iskola:
Középiskola:
Felsőfokú tanulmányok:

10. Hány gyermeke van? Hány gyermeke jár iskolába?
11. Kérem adja meg a gyermeke(i) adatait!
Születési évSzületés helye (ország)Nem
Gyermek 1:    
Gyermek 2:    
Gyermek 3:    
Gyermek 4:    

Ha ezt a számsort látja: [1 2 3 4 ], kérem jelölje melyik gyermekére vonatkozik a válasza!
(Például: első gyermek = 1 , második gyermek = 2 , stb.)

12. Milyen szinten beszél(nek) a gyermeke(i) magyarul (Gyermekenként több válasz is megadható!)?
Korának megfelelő módon, anyanyelvi szinten ért(enek) és beszél(nek):
Mindent megért(enek), de sokszor inkább németül válaszol(nak):
Nem ért(enek) meg mindent, és nem beszél(nek) anyanyelvi szinten:
Semmit nem ért(enek) és egyáltalán nem beszél(nek):
13. Szívesen beszél(nek) a gyermeke(i) magyarul?
Igen
Nem
Nem tudom
14. Milyen nyelven beszél(nek) a gyermeke(i) általában...?
magyarulnémetülmindkét nyelven
... Önnel?
... a házastársával?
... Németországban magyar gyermekekkel?
... egymással otthon?

Ha ezt a számsort látja: [1 2 3 4 ], kérem jelölje melyik gyermekére vonatkozik a válasza!
(Például: első gyermek = 1 , második gyermek = 2 , stb.)

15. Hol kezdte(ték) a gyermeke(i) az általános iskolát?
Magyarországon:
Németországban:
Egyéb: Hol:
16. Ha Magyarországon: Hány osztályt végzett(eztek) ott?
Első gyermek: Harmadik gyermek:
Második gyermek: Negyedik gyermek:
17. Ha Magyarországon: Milyen típusú iskolába járt(ak) a gyermeke(i)? Például: általános iskola, gimnázium, stb.
Első gyermek:Harmadik gyermek:
Második gyermek:Negyedik gyermek:
18. Milyen idegen nyelve(ke)t tanult(ak) a gyermeke(i) Magyarországon (A német idegen nyelvnek számít!)?
Első gyermek:Harmadik gyermek:
Második gyermek:Negyedik gyermek:
19. Jár(nak) a gyermeke(i) Magyarországon is iskolába?
Igen:
Nem:
20. Ha igen: Kap(nak) hivatalos bizonyítványt?
Igen:
Nem:

Ha ezt a számsort látja: [1 2 3 4 ], kérem jelölje melyik gyermekére vonatkozik a válasza!
(Például: első gyermek = 1 , második gyermek = 2 , stb.)

21. Hány könyvük van otthon?
22. Ebből hány százalék magyar nyelvű kötet?
23. Vannak magyar nyelvű gyermekkönyveik (mesekönyv, ifjúsági regény, ...)?
24. Milyen nyelven olvas a gyermeké(i)nek?
Csak magyarul:
Csak németül:
Mindkét nyelven:
25. A házastársa milyen nyelven olvas a gyermeké(i)nek?
Csak magyarul:
Csak németül:
Mindkét nyelven:
26. Ha Németországban kezdte(ték) a gyermeke(i) az iskolát: Tud(nak) magyarul írni?
Igen:
Nem:
27. Ha Németországban kezdte(ték) a gyermeke(i) az iskolát: Tud(nak) magyarul olvasni?
Igen:
Nem:

A 28. - 44. kérdéseket csak akkor töltse ki, ha a gyermeke(i) tanulnak/tanultak magyarul írni és/vagy olvasni!
Ha nem tanultak, kérem folytassa a 45. kérdéstől!

28. Hogyan tanulta(ták)/tanulja(ják) meg a gyermeke(i) a magyar ABC-t?
Az első osztályban Magyarországon:
Első osztályos korban Németországban:
Ha később: Hányadik osztályos volt akkor? Első gyermek:
Második gyermek:
Harmadik gyermek:
Negyedik gyermek:
Egyéb:
29. Hogyan tanulta(ták)/tanulja(ják) meg a gyermeke(i) a német ABC-t?
Az első osztályban Németországban:
Ha később: Hányadik osztályos volt akkor?Első gyermek:
Második gyermek:
Harmadik gyermek:
Negyedik gyermek:
Egyéb:
30. Jelenleg tanul(nak) a gyermeke(i) magyarul írni?
Igen:
Nem:
31. Ha igen: Mióta?
Első gyermek: Harmadik gyermek:
Második gyermek: Negyedik gyermek:
32. Jelenleg tanul(nak) a gyermeke(i) magyarul olvasni?
Igen:
Nem:
33. Ha igen: Mióta?
Első gyermek: Harmadik gyermek:
Második gyermek: Negyedik gyermek:
34. Van(nak) gyermeke(i), aki(k) tanult(ak) magyarul írni és/vagy olvasni, de felhagytak vele?
Igen:
Nem:
35. Ha igen: Miért hagyták abba?
36. Hogyan tanult(ak) meg a gyermeke(i) magyarul írni és/vagy olvasni?
Otthon a szülőktől:
Szervezett keretek között:
37. Ha szervezett keretek között: Hol tanult(ak)/tanul(nak) a gyermeke(i)?
város: iskola/egyesület neve:
38. Milyen rendszerességgel vesz(nek) részt a gyermeke(i) Németországban magyar oktatásban?
39. Kap(nak) a gyermeke(i) házi feladatot a magyar órákon (Németországban)?
Igen:
Nem:
40. Milyen rendszerességgel gyakorolja a gyermeké(i)vel az írást magyarul (diktálás, szövegek másolása, .. stb.?
Első gyermek: Harmadik gyermek:
Második gyermek: Negyedik gyermek:
41. Milyen rendszerességgel gyakorolja a gyermeké(i)vel a olvasást magyarul?
Első gyermek: Harmadik gyermek:
Második gyermek: Negyedik gyermek:
42. Ír(nak) otthon a gyermeke(i) magától/maguktól magyarul levelet vagy készítenek magyar nyelvű feljegyzéseket (bevásárlólista, üzenetek a családtagoknak, ... stb)?
Igen, rendszeresen:
Csak ritkán:
Nem:
43. Olvas(nak) otthon a gyermeke(i) magától/maguktól magyar nyelven (könyv, feliratos képregény, folyóirat)?
Igen, rendszeresen:
Csak ritkán:
Nem:
44. Kérem jelölje X-szel, melyik állítással ért egyet, melyikkel nem, illetve melyikről nem tudja eldönteni!
igennemnem tudom
a) Fontosnak tartom, hogy a gyermekeim tudjanak magyarul beszélni.
b) Fontosnak tartom, hogy a gyermekeim tudjanak magyarul írni és/vagy olvasni.
Kérem indokolja válaszát!:
c) Úgy gondolom, hogy egy gyermek számára megerőltető egyszerre két nyelven tanulni írni és olvasni.
d) Azt tapasztaltam, hogy a német tanárok tolerálják a német óra keretében felmerülő nehézségeket (betűkeverés, más íráskép, ... stb).
e) Úgy látom, hogy egyes magyar helyesírási hibák egyértelműen a német nyelv sajátosságaira vezethetők vissza.
f) Az a benyomásom, hogy a gyermeke(i)m többet hibáznak a magyar nyelven való írás és olvasás során, mint egynyelvű (Magyarországon élő) társaik.
g) Úgy gondolom, hogy a gyermekeket nagyon összekeveri, ha egyszerre két nyelven tanulnak írni és olvasni.
h) Véleményem szerint először németül tanuljanak meg írni és olvasni a gyerekek.
Kérem indokolja válaszát!:
45. Ön szerint ki tekinthető kétnyelvűnek?
46. Itt leírhatja a kétnyelvűséggel, különösen a két nyelven való írással és olvasással kapcsolatos észrevételeit, tapasztalatait:
Vissza az elejére

Adatok küldése

Kérem várjom, az adatok küldése folyamatban van!

Köszönöm, hogy kitöltötte a kérdőívet!